Từ khóa: vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ