Từ khóa: Xử phạt vi phạm hành chính hành vi tát người

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ