Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

1075

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: 364/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3855354
Fax: 0280.3655220
Website:

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

1. TAND tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: 364/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280. 3855354

2. TAND thành phố Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 13 phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280. 3855426

3. TAND huyện Phú Lương

Địa chỉ: Tiểu khu Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280. 3874432

4. TAND huyện Đồng Hỷ

Địa chỉ: Tổ 2 thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280. 3820299

5. TAND huyện Võ Nhai

Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280. 3827417

6. TAND huyện Phú Bình

Địa chỉ: Tổ 2 thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280. 3867786

7. TAND huyện Đại Từ

Địa chỉ: Phố Đình, thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280. 3624928

8. TAND huyện Phổ Yên

Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280. 3863003

9. TAND thị xã Sông Công

Địa chỉ: Số 153, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280. 3862232

Lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

1. Đ/c Ma Nghĩa Hùng: Phó chánh án

Điện thoại di động: 0912317153

Điện thoại cơ quan: 02803 856 714

Email: hungmn.tand@thainguyen.gov.vn

2. Đ/c Đinh Ngọc Dũng: Phó chánh án

Điện thoại di động: 0912964289

Điện thoại cơ quan: 02803 653 881

Email: dungdn.tand@thainguyen.gov.vn

3. Đ/c Nguyễn Văn Hoà: Chánh văn phòng

Điện thoại di động: 0913383990

Điện thoại cơ quan: 02803 855 354

Email: hoanv.tand@thainguyen.gov.vn

4. Đ/c Hoàng Kim Tiến: Phó chánh văn phòng

Điện thoại di động: 0915221386

Điện thoại cơ quan: 02803 857 763

Email: tienhk.tand@thainguyen.gov.vn

5. Đ/c Lê Huy Bắc: Phó chánh văn phòng

Điện thoại di động: 0912239350

Điện thoại cơ quan: 02803 855 354

Email: baclh.tand@thainguyen.gov.vn

6. Đ/c Nguyễn Thị Lan Phương: Chánh toà hình sự

Điện thoại di động: 0989686928

Điện thoại cơ quan: 02803 851 554

Email: phuongntl.tand@thainguyen.gov.vn

7. Đ/c Bùi Văn Lương: Phó chánh toà hình sự

Điện thoại di động: 0904943099

Điện thoại cơ quan: 02803 851 554

Email: luongbv.tand@thainguyen.gov.vn

8. Đ/c Trần Khánh Hồng: Phó chánh toà hình sự

Điện thoại di động: 0912290717

Điện thoại cơ quan: 02803 851 554

Email: hongtk.tand@thainguyen.gov.vn

9. Đ/c Trịnh Thị Minh Hương: Phó chánh toà hình sự

Điện thoại di động: 0913509403

Điện thoại cơ quan: 02803 654571

Email: huongttm.tand@thainguyen.gov.vn

10. Đ/c Nguyễn Thị Thám: Chánh toà dân sự

Điện thoại di động: 0977750559

Điện thoại cơ quan: 02803 856 713

Email: thamnt.tand@thainguyen.gov.vn

11.Đ/c Lê Thanh Long: Phó chánh toà dân sự

Điện thoại di động: 0912804007

Điện thoại cơ quan: 02803 856 713

Email: longlt.tand@thainguyen.gov.vn

12.Đ/c Phùng Văn Thành: Chánh toà hành chính

Điện thoại di động: 01675798111

Điện thoại cơ quan: 02803 854 274

Email: thanhpv.tand@thainguyen.gov.vn

13. Đ/c Lương Văn Hiển: Phó chánh toà dân sự

Điện thoại di động: 0983004763

Điện thoại cơ quan: 02803 856 713

Email: hienlv.tand@thainguyen.gov.vn

14. Đ/c Vũ Đình Văn: Chánh toà kinh tế

Điện thoại di động: 0913533262

Điện thoại cơ quan: 02803 858 689

Email: vanvd.tand@thainguyen.gov.vn

15. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà: Chánh toà lao động

Điện thoại di động: 0915525356

Điện thoại cơ quan: 02803 757 749

Email: hantt.tand@thainguyen.gov.vn

16. Đ/c Hoàng Văn Hạnh: Phó chánh toà lao động

Điện thoại di động: 0912342279

Điện thoại cơ quan: 02803 757 749

Email: hanhhv.tand@thainguyen.gov.vn

17. Đ/c Nguyễn Văn Chung:Trưởng phòng GĐKT

Điện thoại di động: 0915329072

Điện thoại cơ quan: 02803 754 097

Email: chungnv.tand@thainguyen.gov.vn

18. Đ/c Hoàng Thị Bình: Phó phòng GĐKT

Điện thoại cơ quan:

Email: binhht.tand@thainguyen.gov.vn

19. Đ/c Đỗ Cao Vương: Phó phòng GĐKT

Điện thoại di động: 0986127955

Điện thoại cơ quan: 02803 754097

Email: vuongdc.tand@thainguyen.gov.vn

20. Đ/c Tống Văn Hà: Phó phòng GĐKT

Điện thoại di động: 0915209120

Điện thoại cơ quan: 02803 754097

Email: hatv.tand@thainguyen.gov.vn

21. Đ/c Bùi Đức Thuận: Trưởng phòng tổ chức cán bộ

Điện thoại di động: 0912004683

Điện thoại cơ quan: 02803 757 748

Email: thuanbd.tand@thainguyen.gov.vn

22. Đ/c Lê Hồng Khánh: Phó phòng tổ chức cán bộ

Điện thoại di động: 0912860130

Điện thoại cơ quan: 02803 757 748

Email: khanhlh.tand@thainguyen.gov.vn

Cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại địa phương. Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có Chánh án, các Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án.

Cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm có:

A) Uỷ ban Thẩm phán

– Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp Tỉnh gồm có: Chánh án, các Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Một số Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tổng số thành viên Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không quá chín người.

B) Toà hình sự, Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động, Toà hành chính; trong trường hợp cần thiết Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập các Toà chuyên trách khác theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao. Các Toà chuyên trách của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có Chánh toà, Phó Chánh toà, Thẩm phán, Thư ký Toà án.

C) Bộ máy giúp việc.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

– Xét sử sơ thẩm những vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng;

– Xét xử phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng;

– Giám đốc thẩm, Tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp dưới bị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng;

– Giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật;

Các Tòa chuyên trách – Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

– Tòa hình sự tòa án nhân dân tỉnh: Sơ thẩm những vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng.

– Tòa dân sự tòa án nhân dân tỉnh : Sơ thẩm những vụ án dân sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng.

– Tòa hành chính tòa án nhân dân tỉnh: Sơ thẩm những vụ án hành chính theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính. Phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng.

– Tòa kinh tế tòa án nhân dân tỉnh: Sơ thẩm những vụ án kinh tế theo quy định của pháp luật. Phúc thẩm những vụ án kinh tế mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị. Giải quyết việc phá sản theo quy định của pháp luật

– Tòa lao động tòa án nhân dân tỉnh: Sơ thẩm những vụ án lao động theo quy định của pháp luật. Phúc thẩm những vụ án lao động mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng. Giải quyết các cuộc đình công theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân cấp Quận, Huyện

Theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân cấp Quận, huyện, thị xã là cơ quan xét xử của nước CHNXCH Việt Nam ở địa phương. Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có Chánh án, một hoặc hai Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án. Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có bộ máy giúp việc.

Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền sơ thẩm những vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng.

– Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Tòa án nhân dân cấp Quận, huyện, thị xã có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng trừ những tội sau đây: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia; Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh, Các tội quy định tại các điều 93, 95, 96, 172, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 263, 293, 294, 295, 296, 322 và 323 Bộ luật hình sự;

– Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Tòa án nhân dân cấp Quận, huyện, thị xã có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những vụ án dân sự, vụ án hôn nhân và gia đình, vụ án kinh doanh – thương mại, vụ án lao động, vụ án hành chính theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do chánh án lãnh đạo. Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức công tác xét xử và công tác khác theo quy định của pháp luật; báo cáo công tác của tòa án nhân dân cấp mình trước hội đồng nhân dân cùng cấp và với tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp.

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Hệ thống Website:
www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.dragonlaw.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai