Lưu trữ hàng ngày: 03/09/2021

Ngân hàng cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tiền mùa dịch

Các nhà băng cho biết một số đối tượng gần đây lừa người dân đăng nhập vào link nhận gói hỗ trợ và cung...

Điều 219: Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản...

Điều 219. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 1. Người nào được giao...

Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo...

Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động 1. Người nào có...

Điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế

Điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tiền bảo...

Điều 214. Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Điều 214. Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây,...

Điều 213: Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Điều 213. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tiền...

Điều 391: Tội gây rối trật tự phiên tòa

Điều 391. Tội gây rối trật tự phiên tòa 1. Người nào tại phiên tòa mà thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân...

Điều 393. Tội ra mệnh lệnh trái pháp luật

Điều 393. Tội ra mệnh lệnh trái pháp luật 1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn ra mệnh lệnh trái pháp luật gây...

Luật sư bào chữa Tội cưỡng bức lao động

“Cưỡng bức lao động” là một hành vi bị nghiêm cấm trong quan hệ lao động. Vấn đề xem xét, xác định cũng như...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ