Tái thẩm

Hội đồng tái thẩm có những quyền gì đối với bản án, quyết định...

Trong tố tụng hình sự, tái thẩm là thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa...

Thủ tục kêu oan thế nào?

Hiện tại pháp luật chưa có văn bản nào quy định cụ thể thủ tục kêu oan khi phát hiện có dấu hiệu “oan sai”. Do đó, khi...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ