Gửi đơn yêu cầu thi hành án thì khi nào được giải quyết? Khi nào cơ quan nhà nước trả lại tài sản khi tịch thu điều tra?

225

Khi nào cơ quan nhà nước trả lại tài sản khi tịch thu điều tra?

Khi nào cơ quan nhà nước trả lại tài sản khi tịch thu điều tra? Cho em hỏi khi tài sản bao gồm tiền bạc giấy tờ xe cộ công an tịch thu niêm phong để phục vụ công tác điều tra . Khi điều tra xong mình không có tội thì tài sản bị tịch thu sẽ được giải quyết trong thời gian bao lâu ạ?

Trả lời:

Theo Khoản 15 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 quy định:

=> Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định trả lại tiền, tài sản cho đương sự thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án.

Như vậy, trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định trả lại tiền, tài sản cho đương sự thì sẽ trả lại tiền, tài sản theo quy định.

Gửi đơn yêu cầu thi hành án khi nào được giải quyết?

Gửi đơn yêu cầu thi hành án khi nào được giải quyết? Tôi làm đơn yêu cầu thi hành án dân sự nhưng đã 15 ngày kể từ ngày gửi đơn vẫn chưa nhận được thêm thông tin gì, cho hỏi khi nào đơn tôi được xử lý?

Trả lời:

Theo Khoản 15 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 quy định thời gian ra quyết định thi hành án dân sự như sau:

“Thời hạn ra quyết định thi hành án theo yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.”

Như vậy, sau 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án dân sự.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã nộp đơn yêu cầu thi hành án được 15 ngày mà cơ quan thi hành án chưa ra quyết định thi hành án. Vậy nên, cơ quan thi hành án dân sự đó đã làm trái quy định cảu pháp luật. Cho nên bạn có quyền khiếu nại nên thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự với hành vi không giải quyết đơn yêu cầu thi hành án cho bạn theo quy định của pháp luật.

Chồng có được ưu tiên mua tài sản chung khi tài sản kê biên thi hành án không?

Kính chào Hỏi Đáp Pháp Luật (HĐPL), Trường hợp thắc mắc của tôi là: Người phải thi hành án (người vợ), người có tài sản chung (người chồng), Người được thi hành án (người kiện người vợ)- tạm gọi là bên A.

Tài sản thi hành án: Bất động sản đứng tên 2 vợ chồng. Theo như tôi đọc 1 trả lời của HĐPL, tôi hiểu rằng nếu người vợ và bên A thống nhất được việc bán bất động sản cho người chồng với giá khởi điểm thì người chồng được ưu tiên mua theo mức giá này.

Thắc mắc của tôi là: Trường hợp người vợ đồng ý theo giá bán khởi điểm nhưng bên A không đồng ý bán cho người chồng theo giá khởi điểm thì có phải người vợ và bên A phải thỏa thuận giá bán cho người chồng hay không?

Trường hợp người vợ và bên A vẫn không thống nhất được giá bán thì sẽ làm thế nào (chẳng hạn người vợ thì muốn bán giá thấp (bằng hoặc cao hơn giá khởi điếm một chút) để chồng mua lại, nhưng bên A thì muốn bán giá cao hơn để thu hồi nợ)? Người chồng là người được ưu tiên nhất để mua lại tài sản này phải không? Bên A có được ưu tiên mua lại tài sản này không? Giữa bên A và người chồng, bên nào được ưu tiên hơn để mua? Tôi xin cảm ơn! Minh Phương!

Trả lời:

Theo Khoản 31 Điều 1 Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014 quy định: Trường hợp chưa xác định được phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để thi hành án thì Chấp hành viên phải thông báo cho người phải thi hành án và những người có quyền sở hữu chung đối với tài sản, quyền sử dụng đất biết để họ tự thỏa thuận phân chia tài sản chung hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận vi phạm quy định tại Điều 6 của Luật này hoặc thỏa thuận không được và không yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự.

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự.

Như vậy, nếu hết thời gian chấp hành viên đã thông báo mà vợ chồng bạn không thỏa thuận được phân chia thì Chấp hành viên sẽ yêu cầu tòa xác đình khối tài sản chung, nếu sau khi xác định phần quyền của mối người thì sẽ tiến hành cưỡng chế đối với toàn bộ tài sản và thanh toán cho chủ sở hữu chung còn lại giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu của họ.

Thứ nhất: Về quyền ưu tiên mua tài sản chung của chồng bạn.

Tại Khoản 31 Điều 1 Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014 quy định quyền ưu tiên mua tài sản của đồng sở hữu đây là quyền của chồng bạn. Vậy nên, cho dù bên A không đồng ý bán cho chồng bạn thì chồng bạn vẫn được ưu tiên mua tài sản chung này.

Quyền ưu tiên mua được giới hạn về thời gian như sau:

=> Trong thời hạn 03 tháng đối với bất động sản, 01 tháng đối với động sản; đối với những lần bán tài sản tiếp theo thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ.

Nếu quá thời gian này mà chồng bạn không mua tài sản kê biên này sẽ mất quyền ưu tiên và tài sản sẽ được bán cho người khác.

Thứ 2: Về giá của tài sản chung bị kê biên.

Theo Điều 98 Luật thi hành án dân sự 2008 quy định việc định giá tài sản do hai bên đương sự (bạn và bên A) thỏa thuận với nhau về giá của tài sản được thi hành.

Vậy nên, hai bên thỏa thuận được với nhau về giá của tài sản thì giá được xem là giá khởi điểm bán đấu giá và giá bán cho đồng sở hữu.

Nếu hai bên không thống nhất về giá tài sản thì hai bên có thể thỏa thuận về tổ chức định giá tài sản hoặc yêu cầu Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản kê biên để xác định giá cho tài sản bị kê biên này.

Thứ 3: Bên A có được mua tài sản này không?

Nếu hai bên thỏa thuận được về giá và đồng ý bán cho bên A thì bên A có thể mua tải này.

Còn nếu tài sản này được bán theo hình thức đấu giá thì bên A không có quyền mua tài sản chung này theo Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

Trân trọng!

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Hệ thống Website:
www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.dragonlaw.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai