Luật và Pháp lệnh Việt Nam

172

Luật và Pháp lệnh Việt Nam

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2011/QH13 26/11/2011 LUẬT CƠ YẾU
04/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT ĐO LƯỜNG
03/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT TỐ CÁO
02/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT KHIẾU NẠI
01/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT LƯU TRỮ
67/2011/QH12 29/03/2011 LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
66/2011/QH12 29/03/2011 LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
65/2011/QH12 29/03/2011 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
64/2010/QH12 07/12/2010 LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
63/2010/QH12 06/12/2010 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
62/2010/QH12 06/12/2010 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
61/2010/QH12 06/12/2010 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM
60/2010/QH12 30/11/2010 LUẬT KHOÁNG SẢN
59/2010/QH12 30/11/2010 LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
58/2010/QH12 29/11/2010 LUẬT VIÊN CHỨC
57/2010/QH12 29/11/2010 LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
56/2010/QH12 29/11/2010 LUẬT THANH TRA
54/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
53/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
51/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT
47/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
46/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
55/2010/QH12 28/06/2010 LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
52/2010/QH12 28/06/2010 LUẬT NUÔI CON NUÔI
50/2010/QH12 28/06/2010 LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
49/2010/QH12 28/06/2010 LUẬT BƯU CHÍNH
48/2010/QH12 28/06/2010 LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
45/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
44/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
43/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
42/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
41/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT VIỄN THÔNG
40/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
39/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI
38/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
37/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
36/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
35/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
34/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
33/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
32/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA
31/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH
30/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
29/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT QUẢN LÝ NỢ CÔNG
28/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP
10/2009/PL-UBTVQH12 13/03/2009 Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án
09/2009/PL-UBTVQH12 27/02/2009 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÀNH SỰ
27/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
26/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
25/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

 

24/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM
23/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
22/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
21/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT CÔNG NGHỆ CAO
20/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC
07/2008/PL-UBTVQH12 22/11/2008 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 PHÁP LỆNH THUẾ TÀI NGUYÊN
06/2008/PL-UBTVQH12 21/11/2008 PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ
05/2008/PL-UBTVQH12 27/08/2008 Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển
15/2008/QH12 19/06/2008 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản
19/2008/QH12 12/06/2008 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
18/2008/QH12 12/06/2008 Luật Năng lượng nguyên tử
17/2008/QH12 12/06/2008 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
16/2008/QH12 12/06/2008 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy
14/2008/QH12 12/06/2008 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
13/2008/QH12 12/06/2008 Luật Thuế giá trị gia tăng
12/2008/QH12 12/06/2008 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản
11/2008/QH12 12/06/2008 Luật Hoạt động Chữ thập đỏ
10/2008/QH12 12/06/2008 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí
09/2008/QH12 12/06/2008 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
13/1999/PL-UBTVQH10 27/04/2008 Pháp lệnh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
04/2008/PL-UBTVQH12 12/04/2008 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
09/PL-UBTVQH 25/02/2008 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 09/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP
03/2008/PL-UBTVQH12 26/01/2008 PHÁP LỆNH LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
02/2008/PL-UBTVQH12 26/01/2008 PHÁP LỆNH CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
08/2007/QH12 05/12/2007 Luật TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP
05/2007/QH12 05/12/2007 LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
04/2007/QH12 05/12/2007 LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
03/2007/QH12 05/12/2007 LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
02/2007/QH12 05/12/2007 LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
07/2007/QH12 21/11/2007 LUẬT ĐẶC XÁ
06/2007/QH12 21/11/2007 LUẬT HÓA CHẤT
01/2007/UBTVQH12 19/10/2007 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ
01/2007/QH12 17/08/2007 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
35/2007/PL-UBTVQH11 21/06/2007 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
34/2007/PL-UBTVQH11 20/04/2007 PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
33/2007/PL-UBTVQH11 20/04/2007 PHÁP LỆNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ
32/2007/PL-UBTVQH11 20/04/2007 PHÁP LỆNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA
84/2007/QH11 11/04/2007 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động
83/2007/QH11 11/04/2007 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI CỦA QUỐC HỘI SỐ 83/2007/QH11 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2007
31/2007/PL-UBTVQH11 08/03/2007 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
30/2006/PL-UBTVQH11 15/12/2006 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
82/2006/QH11 12/12/2006 Luật Công chứng
81/2006/QH11 12/12/2006 Luật Cư trú
80/2006/QH11 12/12/2006 LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
79/2006/QH11 12/12/2006 Luật Đê điều
78/2006/QH11 12/12/2006 Luật Quản lý thuế
77/2006/QH11 12/12/2006 Luật Thể dục, Thể thao
76/2006/QH11 12/12/2006 Luật Dạy nghề
75/2006/QH11 12/12/2006 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
74/2006/QH11 12/12/2006 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động
73/2006/QH11 12/12/2006 Luật Bình đẳng giới
72/2006/QH11 12/12/2006 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
71/2006/QH11 12/07/2006 Luật Bảo hiểm Xã hội
70/2006/QH11 12/07/2006 Luật Chứng khoán
69/2006/QH11 12/07/2006 Luật Trợ giúp pháp lý
68/2006/QH11 12/07/2006 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
67/2006/QH11 12/07/2006 Luật Công nghệ thông tin
66/2006/QH11 12/07/2006 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
65/2006/QH11 12/07/2006 Luật Luật sư
64/2006/QH11 12/07/2006 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
63/2006/QH11 12/07/2006 Luật Kinh doanh bất động sản
62/2006/QH11 12/07/2006 Luật Điện ảnh
29/2006/PL-UBTVQH11 05/04/2006 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
28/2005/PL-UBTVQH11 13/12/2005 PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI
61/2005/QH11 12/12/2005 Luật Đấu thầu
60/2005/QH11 12/12/2005 Luật Doanh nghiệp
59/2005/QH11 12/12/2005 Luật Đầu tư
58/2005/QH11 12/12/2005 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
54/2005/QH11 12/12/2005 Luật Công an nhân dân
52/2005/QH11 12/12/2005 Luật Bảo vệ môi trường
50/2005/QH11 12/12/2005 Luật Sở hữu trí tuệ
57/2005/QH11 09/12/2005 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
56/2005/QH11 09/12/2005 Luật Nhà ở
55/2005/QH11 09/12/2005 Luật Phòng, chống tham nhũng
53/2005/QH11 09/12/2005 Luật Thanh niên
51/2005/QH11 09/12/2005 Luật Giao dịch điện tử
49/2005/QH11 09/12/2005 Luật Các công cụ chuyển nhượng
48/2005/QH11 09/12/2005 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
27/2005/PL-UBTVQH11 07/10/2005 PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH
26/2005/PL-UBTVQH11 29/06/2005 Ưu đãi người có công với cách mạng
47/2005/QH11 27/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
46/2005/QH11 27/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản
45/2005/QH11 27/06/2005 LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
44/2005/QH11 27/06/2005 Luật du lịch
40/2005/QH11 27/06/2005 Bộ luật Hàng hải
39/2005/QH11 27/06/2005 Luật Quốc phòng
38/2005/QH11 27/06/2005 Luật Giáo dục
36/2005/QH11 27/06/2005 Luật Thương mại
35/2005/QH11 27/06/2005 Luật Đường sắt
34/2005/QH11 27/06/2005 Luật Dược
33/2005/QH11 27/06/2005 Bộ luật Dân sự
43/2005/QH11 24/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
42/2005/QH11 24/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan
41/2005/QH11 24/06/2005 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế
37/2005/QH11 24/06/2005 Luật Kiểm toán nhà nước
544/QĐ-TTG 14/05/2005 Về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2008 – 2010”
25/2005/PL-UBTVQH11 02/04/2005 Pháp lệnh cảnh vệ
32/2004/QH11 14/12/2004 Luật An ninh quốc gia
31/2004/QH11 14/12/2004 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
30/2004/QH11 14/12/2004 Luật Xuất bản
29/2004/QH11 14/12/2004 Luật Bảo vệ và phát triển rừng
28/2004/QH11 14/12/2004 Luật Điện lực
27/2004/QH11 14/12/2004 Luật Cạnh tranh
24/2004/PL-UBTVQH11 29/09/2004 Giám định tư pháp
23/2004/PL-UBTVQH11 20/08/2004 Về tổ chức điều tra hình sự
22/2004/PL-UBTVQH11 20/08/2004 Về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
26/2004/QH11 24/06/2004 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
25/2004/QH11 24/06/2004 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
24/2004/QH11 24/06/2004 Bộ luật Tố tụng dân sự
23/2004/QH11 24/06/2004 Luật Giao thông đường thủy nội địa
22/2004/QH11 24/06/2004 Luật Thanh tra
21/2004/QH11 24/06/2004 Luật Phá sản
20/2004/QH11 24/06/2004 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
21/2004/PL-UBTVQH11 18/06/2004 Về tín ngưỡng tôn giáo
20/2004/PL-UBTVQH11 29/04/2004 Về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
19/2004/PL-UBTVQH11 29/04/2004 Về dân quân tự vệ
18/2004/PL-UBTVQH11 29/04/2004 Pháp lệnh về thú y
17/2004/PL-UBTVQH11 29/04/2004 Về dự trữ quốc gia
16/2004/PL-UBTVQH11 24/03/2004 Về giống vật nuôi
15/2004/PL-UBTVQH11 24/03/2004 Về giống cây trồng
14/2004/PL-UBTVQH11 24/03/2004 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
13/2004/PL-UBTVQH11 14/01/2004 Về thi hành án dân sự
19/2003/QH11 10/12/2003 Bộ luật Tố tụng Hình sự
18/2003/QH11 10/12/2003 Luật Hợp tác xã
16/2003/QH11 10/12/2003 Luật Xây dựng
15/2003/QH11 10/12/2003 Luật Thi đua, khen thưởng
14/2003/QH11 10/12/2003 Luật Doanh nghiệp Nhà nước
13/2003/QH11 10/12/2003 Luật đất đai
12/2003/QH11 10/12/2003 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
11/2003/QH11 10/12/2003 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
24/2003/QH11 26/11/2003 Về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự
17/2003/QH11 26/11/2003 Luật Thủy sản
12/2003/PL-UBTVQH11 26/07/2003 Về vệ sinh an toàn thực phẩm
10/2003/QH11 26/06/2003 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
09/2003/QH11 26/06/2003 LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
08/2003/QH11 26/06/2003 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
07/2003/QH11 26/06/2003 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
06/2003/QH11 26/06/2003 LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA
05/2003/QH11 26/06/2003 LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI
04/2003/QH11 26/06/2003 LUẬT THỐNG KÊ
03/2003/QH11 26/06/2003 LUẬT KẾ TOÁN
11/2003/PL-UBTVQH11 29/04/2003 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
11/2003/PL-UBTVQH11 29/04/2003 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức
10/2003/PL-UBTVQH11 17/03/2003 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 10/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2003 PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM
08/2003/PL-UBTVQH11 25/02/2003 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 08/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
07/2003/PL-UBTVQH11 25/02/2003 Pháp lệnh về hành nghề Y, Dược tư nhân
02/2002/QH11 27/12/2002 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
01/2002/QH11 27/12/2002 Về ngân sách nhà nước
05/2002/PL-UBTVQH11 04/11/2002 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 05/2002/PL-UBTVQH11 NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ
04/2002/PL-UBTVQH11 04/11/2002 Về việc tổ chức Tòa án quân sự
16/2002/L-CTN 11/10/2002 Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
16/2002/L-CTN 11/10/2002 Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm toà án nhân dân
03/2002/PL-UBTVQH11 04/10/2002 Pháp lệnh kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân
02/2002/PL-UBTVQH11 04/10/2002 Về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân
44/2002/PL-UBTVQH10 02/07/2002 Về việc xử lý vi phạm hành chính
44/2202/PL-UBTVQH10 01/07/2002 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
43/2002/PL-UBTVQH10 25/05/2002 Pháp lệnh bưu chính, viễn thông
42/2002/PL-UBTVQH10 25/05/2002 Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
41/2002/PL-UBTVQH10 25/05/2002 PL Về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế
40/2002/PL-UBTVQH10 26/04/2002 Pháp lệnh Giá
35/2002-QH10 02/04/2002 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động
34/2002-QH10 02/04/2002 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.
33/2002-QH10 02/04/2002 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
01/2002/L-CTN 07/01/2002 Lênh công bố về Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
32/2001/QH10 25/12/2001 Luật Tổ chức Chính phủ
31/2001/QH10 25/12/2001 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội
30/2001/QH10 25/12/2001 Luật Tổ chức Quốc hội
39/2001/PL-UBTVQH10 16/11/2001 Pháp lệnh về quảng cáo
38/2001/PL-UBTVQH10 28/08/2001 Pháp lệnh về phí và lệ phí
37/2001/PL-UBTVQH10 25/07/2001 PHÁP LỆNH VỀ LUẬT SƯ
36/2001/PL-UBTVQH10 25/07/2001 Pháp lệnh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật
29/2001/QH10 29/06/2001 Luật hải quan
28/2001/QH10 29/06/2001 Di sản văn hóa
27/2001/QH10 29/06/2001 Luật Phòng cháy và Chữa cháy
26/2001/QH10 29/06/2001 Luật Giao thông đường bộ
25/2001/QH10 29/06/2001 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
35/2001/PL-UBTVQH10 19/05/2001 Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
34/2001/PL-UBTVQH10 04/04/2001 Pháp lệnh về lưu trữ quốc gia
34/2001/QH10 04/04/2001 Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia
32/2001/PL-UBTVQH10 04/04/2001 pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
31/2000/PL-UBTVQH10 28/02/2001 Pháp lệnh thư viện
30/2000/PL-UBTVQH10 28/12/2000 Pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước
29/2000/PL-UBTVQH10 28/12/2000 Thủ đô Hà Nội
24/2000/QH10 09/12/2000 Kinh doanh Bảo hiểm
23/2000/QH10 09/12/2000 Luật Phòng, Chống ma túy
28/2000/PL-UBTVQH10 25/09/2000 Pháp lệnh thể dục, thể thao
26/2000/PL-UBTVQH10 24/08/2000 Pháp lệnh Đê điều
2000/PL-UBTVQH10 25/07/2000 Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 của Pháp lệnh tổ chức tòa án quân sự.
22/2000/QH10 09/06/2000 Luật Hôn nhân và Gia đình
21/2000/QH10 09/06/2000 Luật Khoa học và công nghệ
20/2000/QH10 09/06/2000 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự
19/2000/QH10 09/06/2000 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dầu khí
18/2000/QH10 09/06/2000 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
18/2000/QH10 09/06/2000 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
24/2000/PL-UBTVQH10 28/04/2000 pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trúcủa người nước ngoài tại Việt Nam
23/2000/PL-UBTVQH10 28/04/2000 Pháp lệnh người cao tuổi
22/2000/PL-UBTVQH10 28/04/2000 sửa đổi, bổ sung một số điềucủa pháp lệnh chống tham nhũng
21/2000/PL-UBTVQH10 28/04/2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức
2000/PL-UBTVQH10 24/02/2000 Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.
01/L-CTN 04/01/2000 Luật hình sự
18/1999/PL-UBTVQH10 24/12/1999 pháp lệnh chất lượng Hàng hoá
17/1999/PL-UBTVQH10 24/12/1999 Pháp lệnh thương phiếu
17/1999/QH10 21/12/1999 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
16/1999/QH10 21/12/1999 Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
16/1999/PL-UBTVQH10 06/10/1999 Pháp lệnh về đo lường
07/L-CTN 16/09/1999 Lệnh của Chủ tịch nước số 07/L-CTN ngày 16/9/1999 về việc công bố Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.
14/1999/QH10 26/06/1999 Luật mặt trận tổ quốc việt nam
05/L-CTN 26/06/1999 Về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Luật Doanh nghiệp; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
13/1999/QH10 12/06/1999 Luật doanh nghiệp
12/1999/QH10 12/06/1999 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
02/L-CTN 20/02/1999 lệnhcủa Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh Du lịch.UBND TP Hồ Chí Minh
01/L/CTN 05/01/1999 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
01/L/CTN 05/01/1999 Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở
10/1998/PL-UBTVQH10 25/12/1998 Pháp lệnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
10/PL-UBTVQH10 25/12/1998 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
09/1998/PL-UBTVQH10 25/12/1998 Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở
09/PL-UBTVQH10 25/12/1998 Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở
11/1998/QH 02/12/1998 Luật giáo dục
11/1998/QH10 02/12/1998 Luật Thương mại
10/1998/QH 02/12/1998 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai
10/1998/QH10 02/12/1998 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
09/1998/QH 02/12/1998 Luật Khiếu nại, tố cáo
09/1998/QH10 02/12/1998 Luật Khiếu nại, tố cáo
08/1998/PL 01/12/1998 Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
06/1998/PL-UBTVQH10 30/07/1998 Pháp lệnh về người tàn tật
08/1998/QH 01/06/1998 Luật Tài nguyên nước
06/1998/QH 01/06/1998 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước
04/1998/QH10 01/06/1998 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
03/1998/QH 01/06/1998 Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)
07/1998/QH10 20/05/1998 Luật Quốc tịch Việt Nam
07/1998/QH10 20/05/1998 Luật Quốc Tịch
05/1998/QH10 20/05/1998 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
05/1998/PL-UBTVQH10 16/04/1998 Pháp lệnh Thuế tài nguyên
02/CTN 09/03/1998 Pháp lệnh Cán bộ, công chức
03/1998/PL-UBTVQH10 26/02/1998 Pháp lệnh về việc chống tham nhũng
02/1998/PL-UBTVQH10 26/02/1998 Pháp lệnh về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
01/1998/PL-UBTVQH10 26/02/1998 Pháp lệnh về cán bộ, công chức
04/1998/PL 01/01/1998 Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam
07/1997/QHX 31/12/1997 Luật các tổ chức tín dụng
06/1997/QHX 31/12/1997 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
56/L/CTN 17/04/1997 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội
55/L/CTN 07/04/1997 Pháp lệnh Bộ đội biên phòng
55/CTN 07/04/1997 Pháp lệnh Bộ đội biên phòng
54/L/CTN 18/02/1997 Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
58/CTN 01/01/1997 Luật Thương mại
57/CTN 01/01/1997 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
57/CTN 01/01/1997 Luật thuế giá trị gia tăng
57/CTN 01/01/1997 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
54/CTN 01/01/1997 Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
07/1997/QH 01/01/1997 Luật Tổ chức tín dụng
06/1997/QH 01/01/1997 Luật Ngân hàng Nhà nước
02/1997/QHIX 01/01/1997 Luật hợp tác xã – Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9
01/1997/QHIX 01/01/1997 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật – Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10
01/1996/QHIX 12/11/1996 Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10
09/09/1996 Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên
09/09/1996 Pháp lệnh sử đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
02/1996/QHIX 01/09/1996 Luật khoáng sản – Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9
50/CTN 03/07/1996 Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ
50/CTN 03/07/1996 Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp
49/CTN 03/06/1996 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
47/CTN 03/04/1996 Luật Hợp tác xã
47/CTN 03/04/1996 Luật Ngân sách Nhà nước
03/1996/QHIX 20/03/1996 Luật ngân sách nhà nước – Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9
52/CTN 01/01/1996 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật
52/CTN 01/01/1996 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
48/CTN 01/01/1996 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động
46/CTN 01/01/1996 Pháp lệnh về giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân
45/CTN 01/01/1996 Pháp lệnh về dân quân tự vệ
44/L/CTN 09/11/1995 Bộ luật Dân sự
43/L/CTN 09/11/1995 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
43/CTN 09/11/1995 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Toà án nhân dân
43/L/CTN 09/11/1995 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế Doanh thu
42/L/CTN 27/09/1995 Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam Quyết định của Trọng tài nước ngoài
41/L/CTN 19/07/1995 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
41/L/CTN 19/07/1995 Pháp lệnh sửa đổi điều 6 Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân
40/L/CTN 12/06/1995 Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao
39/L/CTN 30/04/1995 Luật Doanh nghiệp Nhà nước
39/L/CTN 30/04/1995 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
38/L/CTN 10/12/1994 Pháp lệnh Bảo hộ Quyền Tác giả
38/L/CTN 10/12/1994 Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông
37/L/CTN 25/10/1994 Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
37/L/CTN 25/10/1994 Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam
36/L/CTN 10/09/1994 Pháp lệnhƯưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
36/L/CTN 10/09/1994 Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
36/L/CTN 10/09/1994 Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
35/L/CTN 05/07/1994 Luật Thuế Chuyển quyền sử dụng Đất
35/L/CTN 05/07/1994 Bộ luật Lao động
35/L/CTN 05/07/1994 Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
35/L/CTN 05/07/1994 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
35/L/CTN 05/07/1994 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
35/L/CTN 05/07/1994 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
34/L/CTN 03/06/1994 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất
33/L/CTN 03/06/1994 Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
32/L/CTN 03/06/1994 Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
31/L/CTN 29/03/1994 Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích
31/L/CTN 29/03/1994 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế
30/L/CTN 10/01/1994 Luật Phá sản doanh nghiệp
29/L/CTN 10/01/1994 Luật Bảo vệ môi trường
29/L/CTN 10/01/1994 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân
28/L/CTN 15/12/1993 Pháp lệnh Hôn nhân và Gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài
27/L/CTN 15/12/1993 Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
26/L/CTN 13/10/1993 Pháp lệnh về Hành nghề y dược tư nhân
25/L/CTN 07/09/1993 Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam
24/L/CTN 24/07/1993 Luật Đất đai
23/L/CTN 24/07/1993 Luật Thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp
22/L/CTN 19/07/1993 Luật Xuất bản
21/L/CTN 19/07/1993 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
18/L/CTN 19/07/1993 Luật Dầu khí
17/L/CTN 19/07/1993 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
16/L/CTN 26/05/1993 Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân
15/L/CTN 26/05/1993 Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân
14/L/CTN 26/04/1993 Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài
13/L/CTN 26/04/1993 Pháp lệnh Thi hành án dân sự
12/L/CTN 26/04/1993 Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự
11/L/CTN 26/04/1993 Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự
10/L/CTN 20/03/1993 Pháp lệnh Thi hành án phạt tù
08/L/CTN 15/02/1993 Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
07/L/CTN 15/02/1993 Pháp lệnh Thú y
06/L/CTN 02/01/1993 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
06/CTN 02/01/1993 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
05/L/CTN 02/01/1993 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
04/L/CTN 02/01/1993 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
09/CTN 01/01/1993 Pháp lệnh Phòng chống lụt bão
08/CTN 01/01/1993 Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
07/CTN 01/01/1993 Pháp lệnh Thú y
03/L/CTN 10/10/1992 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
02/L/CTN 10/10/1992 Luật Tổ chức Toà án nhân dân
01/L/CTN 02/10/1992 Luật Tổ chức Chính phủ
69/LCT/HĐNN8 10/08/1992 Pháp lệnh về Thuế Nhà, Đất
67/LCT/HĐNN8 18/04/1992 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội
66/LCT/HĐNN8 18/04/1992 Luật Tổ chức Quốc hội
65/LCT/HĐNN8 29/02/1992 Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam
64/LCT/HĐNN8 04/01/1992 Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu
63/LCT/HĐNN8 04/01/1992 Luật Hàng không dân dụng
62/LCT/HĐNN8 08/11/1991 Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước
61/LCT/HĐNN8 19/09/1991 Pháp lệnh Bảo hộ lao động
60/LCT/HĐNN8 19/09/1991 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam
59/LCT/HĐNN8 19/09/1991 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam
58/LCT/HĐNN8 19/08/1991 Luật Bảo vệ và phát triển rừng
57/LCT/HĐNN8 16/08/1991 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
56/LCT/HĐNN8 16/08/1991 Luật Phổ cập giáo dục tiểu học
55/LCT/HĐNN8 16/08/1991 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
54/LCT/HĐNN8 01/07/1991 Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất
53/LCT/HĐNN8 07/05/1991 Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân
52/LCT/HĐNN8 07/05/1991 Pháp lệnh Hợp đồng dân sự
50/LCT/HĐNN8 07/01/1991 Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
49/LCT/HĐNN8 02/01/1991 Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá
48/LCT/HĐNN8 02/01/1991 Luật Doanh nghiệp tư nhân
47/LCT/HĐNN8 02/01/1991 Luật Công ty
46/LCT/HĐNN8 02/01/1991 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
45/LCT/HĐNN8 02/01/1991 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
44/B-LCT/HĐNN8 24/11/1990 Pháp lệnh Lãnh sự
44/LCT/HĐNN8 10/09/1990 Pháp lệnh Thừa kế
44/A-LCT/HĐNN8 10/09/1990 Pháp lệnh Hợp đồng lao động
270/b-NQ/HĐNN8 08/08/1990 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
270/b-NQ/HĐNN8 08/08/1990 Luật Thuế Doanh thu
43/LCT/HĐNN8 16/07/1990 Pháp lệnh Đo lường
42/LCT/HĐNN8 12/07/1990 Bộ luật Hàng hải
41/LCT/HĐNN8 07/07/1990 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
40/LCT/HĐNN8 07/07/1990 Luật Công đoàn
39/LCT/HĐNN8 07/07/1990 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
37/LCT/HĐNN8 24/05/1990 Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
36/LCT/HĐNN8 09/04/1990 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự
35/LCT/HĐNN8 09/04/1990 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự
34/LCT/HĐNN8 09/04/1990 Pháp lệnh Thuế Tài nguyên
33/LCT/HĐNN8 01/04/1990 Pháp lệnh Thanh tra
32/LCT/HĐNN8 23/02/1990 Pháp lệnh Hải quan
31/LCT/HĐNN8 12/01/1990 Pháp lệnh Trọng tài kinh tế
30/LCT/HĐNN8 02/01/1990 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
29/LCT/HĐNN8 02/01/1990 Luật Báo chí

Công ty luật Dragon

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Hệ thống Website:
www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.dragonlaw.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai