1900599979

Tại buổi làm việc với Liên đoàn luật sư Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị chú ý bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của con người, bảo vệ công lý, công bằng và sự nghiêm minh của pháp luật.

Dù mới thành lập, Liên đoàn luật sư Việt Nam đã bước đầu thể hiện được vai trò là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết giới luật sư Việt Nam, đến nay đã quy tụ hơn 7.600 luật sư trong cả nước. Đội ngũ luật sư của Liên đoàn đã tích cực và chủ động tham gia vào công tác xây dựng, tuyên truyền pháp luật; góp ý vào các dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự và các dự luật quan trọng khác, bên cạnh đó giới luật sư cũng tham gia vào đề án cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 3. Liên đoàn luật sư cũng nêu một số vướng mắc trong thực tế hoạt động, nổi bật là sự gắn kết giữa Liên đoàn và các Đoàn luật sư còn chưa chặt chẽ; mô hình tố tụng hiện nay còn chưa phát huy được vai trò của luật sư; số lượng và chất lượng luật sư còn thấp so với yêu cầu.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước đã có quyết định đúng khi quyết định thành lập Liên đoàn luật sư, bởi thông qua hoạt động này đã khắc phục thực tế hoạt động rời rạc, phát huy được tính tập thể và vai trò của luật sư. Chủ tịch nước cũng ghi nhận và chia sẻ với Liên đoàn một số vướng mắc về cơ chế, chính sách đối với những người hành nghề luật sư. Hiện tỷ lệ luật sư tham gia tranh tụng chỉ chiếm 9-10% tổng số các vụ án. Một số ít luật sư còn vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật; đội ngũ luật sư tư vấn cho cá nhân, doanh nghiệp còn thiếu hụt trầm trọng… Chủ tịch nước cho rằng, để xây dựng đội ngũ luật sư đáp ứng được quá trình hội nhập, Liên đoàn có vai trò quan trọng, đặc biệt là tính chủ động.

  Xóa án tích theo Bộ luật hình sự năm 2015

Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến yếu tố luật sư được tham gia quá trình tố tụng ngay từ đầu cũng như chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. Theo tinh thần của chiến lược cải cách tư pháp, thực hiện được công việc này sẽ hạn chế oan sai, bảo vệ quyền lợi ích của con người, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật.

Về một số kiến nghị của Liên đoàn luật sư như xem xét sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự nhằm phát huy vai trò luật sư; kiến nghị về cơ sở vật chất, tài chính cũng như cơ chế phối hợp giữa Liên đoàn với các Đoàn luật sư và các cơ quan chức năng, Chủ tịch nước cho biết, những kiến nghị này sẽ được xem xét, giải quyết trong thời gian tới nhằm xây dựng đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước.

Tác giả : Hồng Phúc

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr