Giám đốc thẩm

Giám đốc thẩm là một thủ tục pháp lý đặc biệt

Giám đốc thẩm là một thủ tục pháp lý đặc biệt trong hệ thống tố tụng dân sự, được áp dụng khi có căn...

Thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm vụ án hình sự

Căn cứ theo quy định tại Điều 247 Bộ luật Tố tụng Hình sự 1988, được bổ sung bởi Khoản 19 Điều 1 Luật...

Thủ tục tái thẩm trong tố tụng hình sự

Tái thẩm là việc Tòa án có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật khi có...

Luật sư bào chữa giai đoạn Tái thẩm, Giám đốc thẩm

Sự cần thiết của luật sư khi tham gia trình tự tái thẩm, giám đốc thẩm Đây là giai đoạn xem xét những bản án...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ