1900599979

Phúc thẩm

Thay đổi kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát

Tôi xin hỏi về quyền của Viện kiểm sát trong phiên tòa hình sự phúc thẩm như sau: Khi nghiên cứu Bản án sơ...

Có được kháng cáo bản án phúc thẩm?

Theo Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 thể hiện rất rõ chế độ hai cấp xét xử; do vậy bản án, quyết...

Quyền rút yêu cầu khởi tố của bị hại ở giai đoạn xét xử...

BLTTHS năm 2015 cho phép người bị hại có thể rút yêu cầu khởi tố vụ án vào bất cứ giai đoạn tố tụng...

Phạm vi xét xử phúc thẩm trong tố tụng dân sự

Căn cứ theo quy định tại Điều 293 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, phạm vi xét xử phúc thẩm được quy định...

Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị dân sự phúc thẩm

Theo quy định tại Điều 34 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, ban hành kèm theo...

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa dân sự phúc thẩm

Theo quy định tại Điều 35 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, ban hành kèm theo...

Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án hình sự được quy định tại Điều 346 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có...

Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

I. Tính chất của xét xử phúc thẩm 1. Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ...

Chế định pháp luật về phúc thẩm vụ án dân sự

Trong Bộ luật tố tụng dân sự, chế định phúc thẩm dân sự được quy định tại Phần thứ ba gồm 3 chương (từ...

Thủ tục xét xử phúc thẩm đối với vụ án Dân sự

Xét xử phúc thẩm là việc Toà án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Toà...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ