Lưu trữ

66 biểu mẫu tố tụng

Mẫu số 01-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân...

Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị

Mẫu 01b - Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án dùng cho...

Mẫu giấy giới thiệu tham gia tố tụng

Đây là mẫu Giấy giới thiệu của công ty luật cử luật sư tham gia vào các giai đoạn tố tụng trong vụ án...

Mẫu 2a – Lệnh tạm giam (giai đoạn chuẩn bị XX phúc thẩm)

Mẫu số 02a: Dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị...

Thông báo việc kháng cáo, kháng nghị (Dùng cho TA cấp sơ thẩm)

Mẫu số 01a: Dùng cho Toà án cấp sơ thẩm

Mẫu 02c – Biên bản nghị án

Mẫu số 02c: Dùng cho Toà án cấp sơ thẩm