Trường hợp nào được thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra vụ án hình sự?

97

Căn cứ theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra được quy định như sau:

1. Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Trường hợp quy định tại Điều 49 của Bộ luật này;

b) Đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên hoặc Thư ký Tòa án.

2. Việc thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra do Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra quyết định.

Điều tra viên bị thay đổi là Thủ trưởng Cơ quan điều tra thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì việc điều tra vụ án do Cơ quan điều tra cấp trên trực tiếp tiến hành.

Trên đây là nội dung tư vấn về thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra vụ án hình sự. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng xem thêm tại Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI ĐIỀU TRA VIÊN 2018

Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017 TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Thông tư này quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 
Mẫu số: 04     

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017      

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………………………….   ……………ngày ……….. tháng ……….. năm…………….

 

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA

 GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

 

Tôi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ các điều 36, 37, 38, 51 và 145 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Thay đổi ông/bà:

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

thuộc Cơ quan……………………………………………………………………………………………………………………………

tại Quyết định phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm số: ……………..

ngày …………tháng ……….. năm ……………….của: ……………………………………………………………………………

Nay phân công ông/bà:

  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

thuộc Cơ quan…………………………………………………………………………………………………………………………….

tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều tra viên, Cán bộ điều tra có quyết định thay đổi phải bàn giao đầy đủ hồ sơ và tài liệu có liên quan đến vụ việc cho Điều tra viên, Cán bộ điều tra được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm theo Quyết định này. Điều tra viên, Cán bộ điều tra được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 37, Điều 38, Điều 145 và khoản 3 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

– VKS …………………………………..

– ……………………………………………..

– ……………………………………………..

– Hồ sơ 02 bản. 

…………………

 

 

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Hệ thống Website:
www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.dragonlaw.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai