Thủ tục trưng cầu giám định hình sự

26

Thủ tục trưng cầu giám định hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

1. Nộp đơn yêu cầu trưng cầu giám định:

 • Đơn yêu cầu trưng cầu giám định hình sự phải ghi rõ:
  • Tên, địa chỉ của người yêu cầu giám định.
  • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện giám định.
  • Tên và đặc điểm của đối tượng cần giám định (vật chứng, hiện trường, dấu vết, v.v.).
  • Nội dung giám định (vấn đề cần giám định).
  • Lý do yêu cầu giám định.
  • Ngày tháng năm lập đơn.
  • Chữ ký của người yêu cầu giám định.
 • Nộp đơn yêu cầu trưng cầu giám định tại:
  • Cơ quan điều tra.
  • Viện kiểm sát nhân dân.
  • Thẩm phán.

2. Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan:

 • Hồ sơ, tài liệu liên quan đến đối tượng cần giám định (vật chứng, hiện trường, dấu vết, v.v.).
 • Mẫu so sánh (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh người yêu cầu là đương sự trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

3. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xem xét đơn yêu cầu:

 • Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét tính hợp pháp, chính đáng của đơn yêu cầu và hồ sơ, tài liệu liên quan.
 • Nếu đơn yêu cầu hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định trưng cầu giám định hình sự.

4. Quyết định trưng cầu giám định hình sự:

 • Quyết định trưng cầu giám định hình sự phải ghi rõ:
  • Tên, địa chỉ của người giám định.
  • Tên và đặc điểm của đối tượng cần giám định (vật chứng, hiện trường, dấu vết, v.v.).
  • Nội dung giám định (vấn đề cần giám định).
  • Yêu cầu cụ thể cần có kết luận của người giám định.
  • Thời hạn trả kết luận giám định.
  • Tên các tài liệu, đồ vật gửi kèm (nếu có).
  • Ngày tháng năm ra quyết định.
 • Cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi quyết định trưng cầu giám định hình sự cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định và người yêu cầu giám định.

5. Thực hiện giám định hình sự:

 • Tổ chức, cá nhân thực hiện giám định sẽ tiến hành thu thập thông tin, tài liệu liên quan và thực hiện các bước giám định theo quy trình chuyên môn.
 • Kết luận giám định hình sự phải thể hiện rõ:
  • Kết luận về vấn đề cần giám định.
  • Cơ sở khoa học, căn cứ pháp luật để đưa ra kết luận.
  • Ngày tháng năm lập kết luận.
  • Chữ ký và dấu giáp của người giám định.

6. Trao trả kết luận giám định hình sự:

 • Tổ chức, cá nhân thực hiện giám định sẽ gửi kết luận giám định hình sự cho cơ quan có thẩm quyền và người yêu cầu giám định.
 • Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét kết luận giám định hình sự và đưa ra quyết định tiếp theo trong vụ án.

Lưu ý:

 • Chi phí giám định hình sự do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự chi trả.
 • Người yêu cầu giám định có quyền tra cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giám định hình sự.
 • Kết luận giám định hình sự chỉ là một loại bằng chứng trong vụ án và có thể được sử dụng cùng với các bằng chứng khác để xét xử vụ án.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thủ tục trưng cầu giám định hình sự tại:

 • Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
 • Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp.
 • Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 04/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục tổ chức và hoạt động giám định pháp y khoa học phục vụ công tác điều tra, xét xử các vụ án hình sự.
========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Hệ thống Website:
www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.dragonlaw.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai