Từ khóa: Ai có quyền bắt giữ đối tượng phạm tội?

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ