Từ khóa: Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ