Từ khóa: hung khí nguy hiểm trong tội cố ý gây thương tích

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ