Từ khóa: tội cố ý gây thương tích bộ luật hình sự 2017

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ