Từ khóa: tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ