Từ khóa: Tội làm nhục người khác có thể bị phạt tù lên đến 5 năm

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ