Thủ tục bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM

Có 1.361 lượt xem

Thủ tục bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM

Luật sư trả lời:

I/ Trình tự thực hiện:

1. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.

2. Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn.

3. Sau khi thẩm định, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, xác minh số liệu và các nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn; lập Biên bản kiểm tra có xác nhận của các bên.

4. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thông báo chấp thuận bảo lãnh (có giá trị trong phạm vi 15 ngày làm việc đối với bảo lãnh vay vốn thực hiện phương án sản xuất kinh doanh  hoặc không chấp thuận bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi doanh nghiệp.

– Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT

II/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Doanh nghiệp (bản chính).

2. Hồ sơ doanh nghiệp:

– Điều lệ hoạt động của Doanh nghiệp – trừ Doanh nghiệp tư nhân (bản sao y của Doanh nghiệp);

– Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng; (bản sao y của Doanh nghiệp);

  Tranh chấp hợp đồng kinh tế

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực);

– Giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao chứng thực);

3. Hồ sơ tài chính:

– Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất (bản sao y của Doanh nghiệp); kèm theo kết luận của đơn vị kiểm toán – nếu có (bản sao chứng thực).

4. Hồ sơ phương án sản xuất kinh doanh:

– Phương án SXKD (bản chính) theo mẫu của NHPT và các tài liệu liên quan đến phương án SXKD (nếu có).

* Số lượng hồ sơ:   01 (một) bộ.

III/ Thời hạn giải quyết : Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

– Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.

– Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.

– Kết quả thực hiện thủ tục:

Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn.

– Lệ phí (nếu có): không.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đính kèm theo thủ tục này):

1. Giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn phương án sản xuất kinh doanh (mẫu số 01b/BL-GĐN).

2. Phương án sản xuất kinh doanh (mẫu số 02/BLNH-PATL).

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

1. Là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng dưới 1.000 lao động. Không bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện phương án SXKD trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản (trừ các dự án xây dựng nhà ở bán cho người có thu nhập thấp; nhà cho công nhân và sinh viên thuê; xây dựng nghĩa trang), kinh doanh chứng khoán; vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác.

  Chuyển đổi bằng cấp, tín chỉ, Việt nam và Hoa kỳ

2. Có phương án SXKD hiệu quả.

3. Không có nợ quá hạn tại các TCTD. Trường hợp Doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng nhưng có phương án SXKD và cam kết  trả được nợ quá hạn thì được NHPT thẩm định, quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định hiện hành

4. Có vốn chủ sở hữu tham gia phương án SXKD tối thiểu bằng 10%.

– Căn cứ của thủ tục:

1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.

3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.

4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.

5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.

Luật sư Phạm Thị Huyền

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Hệ thống Website:
www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.dragonlaw.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai