Chi phí tống đạt, lập vi bằng do Thừa phát lại thực hiện

153

Chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại (tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án, thi hành án dân sự) phải được ghi nhận trong hợp đồng giữa Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu (Điều 61 Nghị định 08/2020/NĐ-CP ).

Chi phí thc hin tng đt

*Chi phí tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự

Chi phí tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự do Tòa án, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại trong hợp đồng quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2020 trên cơ sở khung mức chi phí tống đạt được quy định như sau:

(1) Tối thiểu là 65.000 đồng/việc và tối đa là 130.000 đồng/việc, trừ trường hợp quy định tại (2).

(2) Trường hợp tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu ngoài địa bàn cấp tỉnh hoặc ở vùng đảo, quần đảo ngoài địa bàn cấp huyện nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở thì Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại về chi phí tống đạt, bao gồm:

– Chi phí phát sinh thực tế nhưng không vượt quá chế độ công tác phí theo quy định của pháp luật áp dụng đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

–  Tiền công theo ngày làm việc của người thực hiện việc tống đạt nhưng không vượt quá mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi phí tống đạt quy định tại (1), (2) bao gồm cả việc thực hiện niêm yết công khai trong trường hợp không thể tống đạt trực tiếp mà theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật thi hành án dân sự phải niêm yết công khai.

Hàng năm, căn cứ vào khối lượng công việc của năm trước, mức chi phí quy định tại (1), (2) và công việc dự kiến thực hiện cho năm kế hoạch, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự lập dự toán kinh phí tống đạt để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của cơ quan mình gửi cơ quan cấp trên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, trong đó tách riêng làm 02 phần:

– Kinh phí tống đạt trong trường hợp ngân sách nhà nước chi trả;

– Kinh phí tạm ứng trong trường hợp đương sự phải chi trả.

*Chi phí tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

Chi phí tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án

– Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án do người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc.

– Văn phòng Thừa phát lại quy định và phải niêm yết công khai chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án, trong đó xác định rõ mức tối đa, mức tối thiểu, nguyên tắc tính.

Trên cơ sở chi phí đã niêm yết, người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại có thể thỏa thuận thêm về chi phí thực hiện theo công việc hoặc theo giờ làm việc và các khoản chi phí thực tế phát sinh bao gồm:

+ Chi phí đi lại;

+ Phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin;

+ Chi phí cho người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác (nếu có).

– Trong trường hợp Văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành án mà phải tiến hành xác minh thì chi phí xác minh do Thừa phát lại và người yêu cầu thỏa thuận theo quy định tại khoản 2 Điều 64 Nghị định 08/2020 hoặc được tính vào chi phí thi hành án dân sự quy định tại Điều 65 Nghị định 08/2020.

Chi phí thi hành án dân s

Đối với việc tổ chức thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại được thu chi phí theo mức phí thi hành án dân sự do pháp luật về phí, lệ phí quy định (Hiện nay, thực hiện theo Thông tư 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016). Những vụ việc phức tạp, Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu thi hành án có thể thỏa thuận về mức chi phí thực hiện công việc.

Đề xuất tăng phí thẩm định điều kiện hành nghề Thừa phát lại

Bộ Tài chính có Công văn 11001/BTC-CST ngày 11/9/2020 xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại từ 800.000 đồng/hồ sơ lên 3.500.000 đồng/hồ sơ.

So với trước đây (chỉ thẩm định hồ sơ), hiện nay theo Nghị định 08/2020/NĐ-CP, Bộ Tư pháp phải tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại trước khi thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại.

Khối lượng công việc thực hiện bổ nhiệm Thừa phát lại tăng, chi phí thực hiện tăng. Do đó, dự thảo Thông tư quy định mức thu phí để bù đắp chi phí tổ chức kỳ kiểm tra tập sự hành nghề Thừa phát lại và thẩm định hồ sơ bổ nhiệm Thừa phát lại. Mức phí tương tự mức phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng.

Đồng thời, bổ sung mức thu 01 số loại phí thẩm định như sau:

– Bổ sung mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm lại Thừa phát lại là 500.000 đồng/hồ sơ.

– Bổ sung mức thu phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại đối với trường hợp cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại là 500.000 đồng/hồ sơ.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 11001/BTC-CST ngày 11/9/2020 và tài liệu kèm theo.

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Hệ thống Website:
www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.dragonlaw.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai