Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật theo thời gian

Công ty luật TNHH Dragon cung ứng dịch vụ luật sư tư vấn tính phí theo giờ làm việc (Thời gian tư vấn hoặc thời gian thực hiện công việc). Thông tin cụ thể về dịch vụ này như sau:

Công ty luật  TNHH Dragon cung ứng dịch vụ luật sư tư vấn theo giờ dựa trên các phương thức:

– Luật sư tư vấn pháp luật thông qua tổng đài luật sư: 1900.599.979

– Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở Công ty luật TNHH Dragon (Khách hàng trả phí theo giờ);

– Luật sư tư vấn trực tiếp tại địa điểm do khách hàng chỉ định;

– Luật sư giải quyết một công việc theo giờ (Tính phí xử lý công việc theo số giờ làm việc của luật sư).

1. Chi phí luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại:

Để tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại cho khách hàng, luật sư hoạt động tư vấn qua tổng đài điện thoại Công ty luật Dragon đang cung ứng dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật  trực tuyến qua tổng đài điện thoại qua đầu số 1900.599.979 cung ứng dịch vụ tư vấn pháp luật các vấn đề đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực do các luật sư có từ 3 đến 5 năm kinh