Từ khóa: dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ