Từ khóa: thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ