Từ khóa: tội giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ