Từ khóa: Tội vi phạm chế độ một vợ

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ