Chuyên đề KHXX: Luật tố tụng hành chính

Có 1.628 lượt xem
www.vanphongluatsu.com.vn

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC XÉT XỬ

Chịu trách nhiệm xuất bản:
PGS. TS. NGUYỄN TẤT VIỄN

Chịu trách nhiệm nội dung:
TS. ĐẶNG QUANG PHƯƠNG


Biên tập

THS. NGÔ HỒNG PHÚC
VÀ TẬP THỂ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

MỤC LỤC

  Lời nói đầu 3
  Tờ trình Quốc hội về Dự án Luật tố tụng hành chính 4
  Báo cáo thẩm tra Dự án Luật tố tụng hành chính  16
  Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật tố tụng hành chính và Nghị quyết thi hành Luật tố tụng hành chính 29
  Lênh số 23/2010/L-CTN ngày 07-12-2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội 36
  Nghị quyết số 56/2010/QH12 về việc thi hành Luật tố tụng hành chính 37
  Lệnh số 22/2010/L-CTN ngày 07-12-2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật 40
  Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Hệ thống Website:
www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.dragonlaw.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai