Tư vấn hình sự

49

Luật Dragon chuyên tư vấn, tham gia tố tụng các vụ án hình sự

Hiện nay khi một người có liên quan hoặc có dấu hiệu liên quan đến vụ án hình sự thì có nhu cầu cần đến sự giúp đỡ của luật sư trong vụ án hình sự, đó là chưa kể đến việc các cơ quan tiến hành tố tụng phải chỉ định luật sư cho các bị cáo trong trường hợp pháp luật quy định phải có luật sư. Ngoài ra, trong thực tiễn, vì nhiều lý do khác nhau nên không phải bất cứ người nào cũng có khả năng tự bào chữa cho mình một cách có hiệu quả, đặc biệt khi người đó đã bị hạn chế một số quyền hạn nhất định trong hoàn cảnh bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong một vụ án hình sự. Do vậy, khách hàng cần đến luật sư với mong muốn quyền và lợi ích hợp pháp của họ được pháp luật bảo vệ và Luật sư là người giúp họ nói lên tâm tư, nguyện vọng trước các cơ quan tiến hành tố tụng. Theo quy định của pháp luật, bị can, bị cáo được nhờ luật sư tham gia bào chữa từ giai đoạn bị mời làm việc hoặc đang là nghi can và trong suốt quá trình tố tụng giải quyết vụ án hình sự. Đối với bắt người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì luật sư tham gia tố tụng từ khi có quyết định tạm giữ. Hơn nữa, khi tham gia vào vụ án hình sự, luật sư sẽ có những quyền hạn nhất định để bào chữa cho bị can, bị cáo mà những người khác không có được.

Để bảo vệ tốt nhất cho thân chủ trong quá trình tố tụng Công ty Luật Credent cử luật sư có nhiều kinh nghiệm trong các vụ án hình sự tham gia ngay từ đầu của quá trình tố tụng, từ lúc bị mời làm việc đến khi khởi tố, truy tố và xét xử, giúp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ.

1. Nội dung tư vấn và các công việc của luật sư

● Tư vấn pháp luật, tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho bị can, đương sự;
● Gặp gỡ bị can, bị cáo, đương sự đang bị tạm giam;
● Tham gia lấy lời khai, hỏi cung cùng với cơ quan điều tra;
● Tiến hành thu thập chứng cứ để bảo vệ quyền lợi cho đương sự, bị can, bị cáo;
● Trao đổi và đề xuất các vấn đề cần thiết với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát;
● Sao chụp, đọc và nghiên cứu tài liệu, hồ sơ trong vụ án;
● Khiếu nại các quyết định, hành vi của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan tiến hành tố tụng khác;
● Tiến hành xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa;
● Kháng cáo bản án, quyết định của tòa án trong một số trường hợp luật định;
● Thu thập tài liệu chứng cứ bảo vệ thân chủ;
● Tư vấn và giúp khách hàng tìm và cung cấp chứng cứ hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, phân tích hành vi vi phạm và lỗi trong tố tụng hình sự từ đó nhằm mục đích minh oan hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
● Cử luật sư tham gia cùng khách hàng từ giai đoạn bị cơ quan cảnh sát điều tra mời làm việc liên quan đến vụ án hình sự;
● Luật sư bào chữa có quyền gặp mặt bị cáo đang bị tạm giam, quyền đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến bào chữa sau khi kết thúc điều tra theo quy định của pháp luật. Việc người bào chữa có quyền gặp thân chủ của mình có ý nghĩa rất quan trọng. Ngoài việc tư vấn pháp luật, động viên tinh thần cho bị cáo, người bào chữa có cơ hội tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với bị cáo về những vấn đề có liên quan đến vụ án, là những vấn đề chưa được thể hiện trong hồ sơ để từ đó người bào chữa có cơ sở xác định phương hướng bào chữa một cách hiệu quả;
● Tư vấn và phân tích bản chất vụ việc của khách hàng thuộc lĩnh vực nào: Dân sự, hành chính, lao động, hình sự;
● Mức độ vi phạm đó sẽ thuộc loại tội phạm nào: Ít nghiêm trọng; nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;
● Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
● Khung hình phạt có thể bị áp dụng;
● Tư vấn và giúp khách hàng nhận thức rõ được quyền và nghĩa vụ của họ trong điều kiện, hoàn cảnh hiện tại đối với cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trước phiên tòa tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung nhằm minh oan, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
● Tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập thủ tục bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường;
● Tư vấn cho khách hàng và soạn thảo các văn bản trong quá trình tiếp nhận vụ án như:
Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, đơn trình báo vi phạm; đơn xin bảo lãnh; đơn kháng cáo; đơn xin sao lục bản án, quyết định; đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can, bị cáo; đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự; đơn xin tại ngoại,…

2. Liên hệ với Văn phòng luật sư hình sự Dragon
● Hotline (24/7): 0983 019 109
● Email: dragonlawfirm@gmail.com

Quy định ba loại thủ tục về người bào chữa.

Bộ Công an vừa cho triển khai thi hành Thông tư 46/2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 2-12-2019) về đảm bảo quyền bào chữa của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã, người bị tạm giữ, bị can (gọi tắt là người bị bắt, bị can).
Thông tư quy định ba loại thủ tục về người bào chữa (NBC) gồm quy định về xử lý đơn yêu cầu nhờ NBC của người đại diện hoặc người thân thích của người bị bắt, bị can (Điều 4), quy định về NBC chỉ định (Điều 5) và thủ tục đăng ký bào chữa của luật sư (Điều 6).

Cùng là thủ tục đảm bảo quyền bào chữa cho người bị bắt, bị can nhưng đây là ba loại thủ tục khác nhau, cần được làm rõ để tránh nhầm lẫn. Đáng lưu ý nhất là phân biệt sự khác nhau giữa thủ tục người thân của bị can có đơn yêu cầu nhờ NBC và thủ tục luật sư đăng ký bào chữa.

Sự khác nhau giữa các thủ tục

Thủ tục người thân của bị can có đơn yêu cầu nhờ NBC (Điều 4) là sự cụ thể hóa quy định tại Điều 75 về lựa chọn NBC của BLTTHS.

Trong đó có một loại tài liệu là “đơn yêu cầu nhờ NBC” của người thân của bị can. Tài liệu này khác với “giấy yêu cầu luật sư” được quy định tại Điều 78 BLTTHS về thủ tục luật sư đăng ký bào chữa. Đây là hai loại tài liệu khác nhau về tên gọi.

Một điểm khác nữa, “đơn yêu cầu nhờ NBC” do người thân của người bị bắt, bị can trực tiếp gửi đến CQĐT, nhà tạm giữ hoặc trại tạm giam. Còn “giấy yêu cầu luật sư” là một tài liệu trong bộ thủ tục do luật sư trực tiếp gửi đăng ký bào chữa tại CQĐT.

Một đằng thì chưa có sự hiện diện của luật sư, có thể lựa chọn NBC là luật sư, bào chữa viên nhân dân, người đại diện của người bị buộc tội. Còn một đằng xác định cụ thể NBC là luật sư và cũng chính là người gửi thủ tục đăng ký bào chữa.

Việc người thân của người bị bắt, bị can gửi “đơn yêu cầu nhờ NBC” không đưa đến kết quả là CQĐT ra thông báo chấp nhận hay từ chối luật sư bào chữa. Sau khi nhận đơn, CQĐT, nhà tạm giữ, trại tạm giam sẽ thông báo ngay cho người bị bắt, bị can để họ có ý kiến về việc nhờ NBC.

Nếu người bị bắt, bị can từ chối NBC thì CQĐT sẽ lập biên bản và trong thời hạn 12 giờ sẽ phải thông báo cho NBC mà người thân của người bị bắt, bị can đã nhờ.

Sau đó điều tra viên có trách nhiệm thống nhất về thời gian với NBC để trực tiếp gặp người bị bắt, bị can xác nhận việc từ chối và phải lập biên bản.

Điều tra viên và luật sư cần lưu ý

Đối với luật sư thì thủ tục đăng ký bào chữa thực hiện đúng theo quy định tại Điều 78 BLTTHS. Luật sư sẽ xuất trình thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và “giấy yêu cầu luật sư” của người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đủ giấy tờ, CQĐT phải kiểm tra, nếu thấy không thuộc trường hợp từ chối thì vào sổ đăng ký bào chữa, gửi ngay văn bản thông báo NBC. Nếu xét thấy không đủ điều kiện thì từ chối và phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Điều đáng phải chú ý là đối với thủ tục luật sư đăng ký bào chữa, luật chỉ quy định CQĐT kiểm tra giấy tờ mà không quy định thủ tục hỏi ý kiến người đang bị giam. Việc hỏi ý kiến chỉ xảy ra với trường hợp người thân của người đang bị giam có đơn yêu cầu nhờ NBC gửi cho CQĐT hoặc trại giam chứ không áp dụng cho luật sư khi đăng ký thủ tục bào chữa.

Điều này là hợp lý vì BLTTHS quy định CQĐT trong thời hạn 24 giờ phải trả lời, nếu vào trại giam hỏi ý kiến bị can thì sẽ khó đảm bảo thời hạn này.

Việc kiểm tra giấy tờ cũng là phù hợp bởi luật sư là những người có danh vị tư pháp, được Nhà nước tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm của mình.

Từ khóa: tư vấn luật hình sự miễn phí,luật sư tư vấn online,luật hình sự,luật sư tư vấn hình sự miễn phí,pháp luật hình sự,tư vấn luật hình sự qua điện thoại,công ty tư vấn luật,hỏi tư vấn luật sư

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Hệ thống Website:
www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.dragonlaw.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai