Lưu trữ hàng ngày: 05/10/2023

Luật sư bào chữa cho bị can/bị cáo có quyền từ chối bào chữa...

Công ty luật Dragon là một trong những văn phòng luật sư uy tín chuyên giải đáp những thắc mắc liên quan đến pháp...

Luật sư bào chữa thu thập chứng cứ, xác minh trong giai đoạn điều...

Công ty luật Dragon là một trong những văn phòng luật sư uy tín chuyên giải đáp những thắc mắc liên quan đến pháp...

Luật sư bào chữa có được quyền tham gia bào chữa cho người nước...

Công ty luật Dragon là một trong những văn phòng luật sư uy tín chuyên giải đáp những thắc mắc liên quan đến pháp...

Người bị tâm thần, hạn chế năng lực hành vi dân sự có được...

Công ty luật Dragon là một trong những văn phòng luật sư uy tín chuyên giải đáp những thắc mắc liên quan đến pháp...

Bản án có hiệu lực bị cáo/người thân của bị cáo có quyền thuê...

Công ty luật Dragon là một trong những văn phòng luật sư uy tín chuyên giải đáp những thắc mắc liên quan đến pháp...

Bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm có được quyền thuê luật sư...

Công ty luật Dragon là một trong những văn phòng luật sư uy tín chuyên giải đáp những thắc mắc liên quan đến pháp...

Hãy cho biết hiện nay có bao nhiêu án lệ liên quan đến hình...

Công ty luật Dragon là một trong những văn phòng luật sư uy tín chuyên giải đáp những thắc mắc liên quan đến pháp...

Luật sư giỏi hình sự có nên tư vấn cho khách hàng biết kết...

Công ty luật Dragon là một trong những văn phòng luật sư uy tín chuyên giải đáp những thắc mắc liên quan đến pháp...

Ngoài phí thù lao luật sư tham gia bào chữa cho khách hàng, luật...

Công ty luật Dragon là một trong những văn phòng luật sư uy tín chuyên giải đáp những thắc mắc liên quan đến pháp...

Luật sư bào chữa cho bị can có quyền đề nghị/tư vấn cho thân...

Công ty luật Dragon là một trong những văn phòng luật sư uy tín chuyên giải đáp những thắc mắc liên quan đến pháp...