Khiếu nại kết quả giám định thương tích

273

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Giám định tư pháp về giám định bổ sung, giám định lại và Khoản 2 Điều 159 Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 như sau:

Điều 29. Giám định bổ sung, giám định lại – Luật giám định tư pháp

“2. Việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác hoặc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật này.”

Điều 159. Giám định bổ sung hoặc giám định lại – Bộ luật tố tụng hình sự

“2. Việc giám định lại được tiến hành khi có nghi ngờ về kết quả giám định hoặc có mâu thuẫn trong các kết luận giám định về cùng một vấn đề cần giám định. Việc giám định lại phải do người giám định khác tiến hành.”

Đơn đề nghị giám định thương tật gồm các thông tin về người đề nghị, đơn vị giám định và yêu cầu giám định như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT
(Do:………………………………………)

Kính gửi: Viện khoa học hình sự…………………….Công an tỉnh………………………………

1- Họ tên:……………………………………Số CMTND:……………………………………………..
2- Địa chỉ nơi cư trú:……………………………………………………………………………………
3- Nghề nghiệp hiện nay:……………………………………………………………………………….
4- Thời gian và bệnh tình:………………………………………………………………………………
5- Đã tiến hành điều trị tại khoa:…………………….Bện viên:……………………………………
6. Thời gian điều trị từ ngày……tháng…..năm……, ra viện ngày…..tháng……năm ……….
7. Phương pháp điều trị:……………………………………………………………………………….
8. Nguyên nhân đẫn đến những tổn thương trên là do:…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Viện Khoa học hình sự (hoặc trung tâm khoa học hình sự, Công an tỉnh……………… tiến hành giám định thương tật phụ vụ hoạt động khởi tố điều tra về tội danh cố ý gây thương tích theo luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009)

.………., ngày ….. tháng …. năm ….

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Hệ thống Website:
www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.dragonlaw.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai